fischer advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp aan personen die te maken hebben met armoede en uitsluiting. Wij staan mensen (met en zonder een verblijfsvergunning) bij op het gebied van sociale voorzieningen. In onze zaken maken wij gebruik van internationaal verdragsrecht en het recht van de Europese Unie.

Wij bieden u hulp bij juridische problemen met de overheid. Denkt u bijvoorbeeld aan een terugvordering bijstand door de gemeente, problemen met uw toeslagen of een afwijzing ziektewetuitkering door het UWV. Wij procederen niet tegen de IND (vreemdelingenrecht).

Wij werken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De actuele inkomensgrenzen vindt u op www.rechtsbijstand.nl. Als u leeft op of net boven bijstandsniveau helpen wij u met een aanvraag bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage.

Team

Pim Fischer

Pim Fischer is op 15 augustus 1995 beëdigd als advocaat. In 1999 vestigde hij zijn eigen kantoor in Haarlem. Pim Fischer is lid van de specialisatievereniging sociale zekerheidsrecht (SSZ). In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten staat hij ingeschreven op het rechtsgebied sociale zekerheidsrecht, in het bijzonder sociale voorzieningen.

Laura Fischer

Laura Fischer is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat. Zij is ingeschreven op de rechtsgebieden bestuursrecht en sociale zekerheid.

Judith Rümke

De advocaten worden ondersteund door Judith Rümke. Zij heeft toegang tot alle dossiers en kan de meeste vragen beantwoorden. Zij stemt af met de advocaat en verbindt u alleen door als het echt nodig is. Op deze manier zorgen we ervoor dat de advocaten zo min mogelijk worden gestoord tijdens het behandelen van uw zaak.

U kunt tijdens openingstijden altijd langskomen. Wij hebben geen inloopspreekuur. Wilt u zeker weten dat u een advocaat kunt spreken? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Wij kunnen dan vooraf een inschatting maken of we uw zaak kunnen aannemen. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.

Let op: ons kantoor is gevestigd op de tweede verdieping. Kunt u niet traplopen? Onze advocaten komen naar u toe.

Openingstijden

U kunt ons bellen en langskomen op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Komt dat niet uit? Op afspraak zijn ook andere tijdstippen mogelijk.

Contactformulier

Juridisch probleem

Vraagt u advies over een brief van de overheid (bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of de Belastingdienst)? Noteer dan ook de datum van die brief.