Informatie voor cliënten

Over Fischer Advocaten

Fischer Advocaten is in oktober 2022 verhuisd van Haarlem naar Assen. Het is een klein kantoor met twee advocaten en één ondersteuner. Ons kantoor is een maatschap van Pim Fischer en Laura Fischer. Judith Rümke is in loondienst. De advocaten procederen vooral over sociale verzekeringen en voorzieningen, zoals uitkeringen en opvang. Wij procederen niet over verblijfsvergunningen en ook niet tegen de Raad voor de Kinderbescherming, particulieren en bedrijven.

Overeenkomst van opdracht

U heeft één van de advocaten van Fischer Advocaten opdracht gegeven voor u te procederen. Deze advocaat bepaalt de strategie in uw procedure en houdt u op de hoogte van de stand van zaken. Deze advocaat draagt ook de volledige verantwoordelijkheid voor uw zaak.

De advocaten van Fischer Advocaten werken nauw samen. Het kan dus voorkomen dat uw advocaat de andere advocaat vraagt om een deel van de procedure over te nemen of uw advocaat waar te nemen op een (hoor)zitting. U blijft echter klant bij de advocaat waarmee u een overeenkomst heeft en kunt alleen hem of haar aanspreken op het verloop van uw zaak. Bij ziekte of verhindering neemt de andere advocaat waar.

Financiering

Wij staan mensen bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De inkomensgrenzen vindt u hier. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen van twee jaar geleden. In 2023 kijkt de Raad dus naar uw inkomen in 2021. Als uw inkomen in dat jaar te hoog was maar nu lager is, kunt u vragen om een ‘peiljaarverlegging’. Wij helpen u daarbij.

Wij letten er ook op of u in aanmerking komt voor nihilstelling van de eigen bijdrage of vrijstelling van betaling van griffierecht bij de rechtbank. Mogelijk komt u voor die kosten in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wij helpen u dan met de aanvraag.

Als u de procedure wint, moet de wederpartij uw eigen bijdrage en het griffierecht betalen. Wij incasseren dat bij de wederpartij. Als u de kosten al hebt voldaan, storten wij het aan u terug.

Het secretariaat

Als u contact opneemt met Fischer Advocaten verloopt dat meestal via Judith Rümke. Zij heeft toegang tot alle dossiers en kan de meeste vragen beantwoorden. Zij stemt af met de advocaat en verbindt u alleen door als het echt nodig is. Op deze manier zorgen we ervoor dat de advocaten zo min mogelijk worden gestoord tijdens het behandelen van uw zaak.

Algemene voorwaarden

Fischer Advocaten heeft algemene voorwaarden opgesteld. Daarin staan alle regels die gelden als u een overeenkomst sluit met ons bedrijf. De algemene voorwaarden vindt u onderaan deze pagina. Door een overeenkomst van opdracht af te sluiten, aanvaardt u de algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens op in het computersysteem van ons kantoor. Dit is nodig om zaken voor u te kunnen voeren. Als we uw zaak afsluiten, bewaren we uw dossier nog vijf jaar in ons archief. Als u na die vijf jaar wilt dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, sturen wij u uw dossier toe. Wij verwijderen dan ook uw gegevens uit onze digitale systemen. U kunt natuurlijk altijd een kopie opvragen van uw dossier.

Wij bewaren ook de gegevens van mensen die ons telefonisch of via de website om advies vragen, maar uiteindelijk geen opdracht geven te procederen. Wij doen dat om u later goed van dienst te kunnen zijn. Wij zijn niet verplicht deze gegevens te bewaren. U kunt ons dus direct vragen uw gegevens te verwijderen.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over uw advocaat kunt u daarover klagen. Als uw klacht over Pim Fischer gaat, klaagt u bij Laura Fischer. Als uw klacht over Laura Fischer of Judith Rümke gaat, klaagt u bij Pim Fischer. Als die procedure niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. De volledige klachtenregeling vindt u onderaan deze pagina. U kunt ook klagen bij de orde van advocaten.