Hulpverleners aan gemarginaliseerde groepen uit heel Nederland verwijzen cliënten naar ons door en helpen bij het leggen en onderhouden van contact. Cliënten kunnen ons ook zelf bellen. Voordat een opdracht wordt aangenomen is er altijd persoonlijk contact.

Alle contacten lopen in eerste instantie via onze ondersteuners. Zij doen meer dan secretaresses en hebben toegang tot de dossiers. Het maakt daarom niet uit wie de telefoon opneemt. De vraag kan aan alle ondersteuners worden gesteld. Zij proberen de vraag meteen te beantwoorden of de advocaat er bij te betrekken. Op ons kantoor zijn er mensen die Engels, Duits en Frans spreken. Bij taalproblemen kunnen wij in sommige gevallen een tolk inschakelen.

Een zaak begint bijna altijd met een aanvraag. Meestal moet de zaak uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd. Het proces kan erg lang duren. Er zal stevig gediscussieerd worden. Zolang er geen oplossing is gaan wij door. Als de situatie zeer spoedeisend is proberen wij extra snel een beslissing te krijgen met de juridische middelen die wij hiervoor hebben, zoals verkorte aanvraagtermijnen en een verzoek om voorlopige voorziening.


doorverwijzen naar fischer advocaten

Als u een cliënt wilt doorverwijzen naar fischer advocaten, waarderen wij een warme overdracht. U kunt het secretariaat bellen of e-mailen, en zij maken in overleg met de advocaat een afspraak over een welkomstgesprek. Bij spoed kan de advocaat na contact met de cliënt besluiten direct een zaak te beginnen. Als u een cliënt doorverwijst zullen wij u vragen om relevante stukken op te sturen.

Als fischer advocaten uw cliënt niet kan vertegenwoordigen, kan de advocaat u en de cliënt doorverwijzen naar het Juridisch Loket of een ander, beter geschikt, advocatenkantoor.

Alle contacten lopen in eerste instantie via onze ondersteuners. Zij doen meer dan secretaresses en hebben toegang tot de dossiers. Het maakt daarom niet uit wie de telefoon opneemt. De vraag kan aan alle ondersteuners worden gesteld. Zij doen hun best de vraag zelf te beantwoorden. Zij stemmen af met de advocaat en verbinden u waar nodig door.


tijdens de procedure

Hulpverleners zijn erg belangrijk, ook tijdens een juridische procedure. fischer advocaten werkt graag nauw samen met hulpverleners. Wij stemmen stappen graag af, en vragen hulpverleners soms om cliënten te helpen. Bijvoorbeeld om samen naar een loket van de gemeente te gaan.